Skupinové lekce pro děti

BABY DANCE

(pro děti 2 – 5 let)

  • rozvoj hrubé motoriky
  • vnímání hudby a pohybu jako něco přirozeného
  • rozvoj rytmického cítění
  • základní taneční kroky – streetdance, aerobik, zumba, to vše na zábavnou dětskou hudbu
  • pohybové hry, říkanky, písničky
  • příprava na první taneční vystoupení
  • podpoření zdravého sebevědomí